Jonas Jonson:Den svenska folkkyrkans arkitekt

Han planerade studentkorståg, startade pansarbåtsinsamling och kämpade för att hålla ihop stats­kyrkan. Biskop Manfred Björkquist hade en vision om ett Sverige enat under Gud. Men för Tage Erlander var den kristne humanisten ”en av de fulaste fiskarna” i samhället.

Under strecket
Publicerad
Manfred Björkquist.

Manfred Björkquist.

Annons

För 100 år sedan befann sig den svenska statskyrkan i förfall. Enheten var bruten och frikyrkorna växte. Gammalkyrkligheten hade stelnat i lagiskhet och liberalteologerna ifrågasatte Kristi gudom. Den kyrkliga seden försvagades och mässan firades nästan aldrig, varken i unkna medeltidskyrkor eller halvtomma tegnérlador. Gudstjänstordningen var visserligen ny, men man läste fortfarande Karl XII:s bibel och sjöng ur 1819 års psalmbok. ­Medan folkrörelserna svallade, försjönk Svenska kyrkan i missmod. Många präster trodde sig tillhöra den sista generationen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons