X
Annons
X

Carl Rudbeck: Den svårsmälta idén om allas lika värde

Ett hierarkist ”vi och dom”-tänkande har länge varit typiskt för mänskligheten.
Ett hierarkist ”vi och dom”-tänkande har länge varit typiskt för mänskligheten.

Mänskligheten, finns den? Det är klart den gör, men riktigt vad det innebär är inte lika klart. Är mänskligheten en och odelbar, eller består den av många delar som inte har mycket gemensamt utan som tvärtom helst bekrigar varandra? Och när de olika delarna inte slåss är de upptagna med att rangordna varandra enligt olika kriterier. De som talar obegripliga språk, har fel hudfärg eller huvudform, bekänner sig till falska gudar eller vägrar att anamma just våra seder och bruk vad det gäller sätt att bo, äta, gifta sig och mycket annat är alla mindervärdiga. Alltså barbarerna på andra sidan gränsen, primitiva sällar som hotar att förstöra allt vad kultur och civilisation heter. "Vi" är bäst och representerar utvecklingens hittills främsta stadium dit andra kan hoppas att möjligen en dag nå fram om de har tur och är villiga att lära sig. Alla kan inte hoppas. Vissa grupper är så efterblivna att de aldrig kommer att kunna svinga sig upp vår civilisations höjder.

Ett hierarkist ”vi och dom”-tänkande har länge varit typiskt för mänskligheten.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X