Martin Lagerholm:Den suggestiva antydningens ordkonstnär

Gestalterna i schweizaren Peter Stamms noveller och romaner har ofta en irriterande oförmåga att ta kontroll över sina liv. Han låter dem handla precis så rationellt eller irrationellt som människor gör.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det förnämsta skiktet av de senaste 200 årens tyska prosa har till övervägande del försvurit sig åt de fundamentala andliga och intellektuella livsfrågorna och de ”stora” händelserna i världen. Denna litterära och geistige Gründlichkeit har väsentligen dikterats av det faktum att Tyskland under denna tidsperiod utgjort något av ett europeiskt särfall i historisk, politisk och idémässig mening. Landets moderna och skuldtyngda historia, med traumatiska händelser som de båda världskrigen, de påföljande decennierna som delad nation och som trängd joker i det kalla krigets taktiska kortspel, har mer eller mindre tvingat den inhemska samtidslitteraturen att i någon mening förhålla sig till olika samhällsteoretiska och historiefilosofiska diskurser.

Alltsedan den ideologiskt styrda romantiska rörelsens dagar i början av 1800-talet har den tyska litteraturen stundom haft svårt att befria sig från den anhopning av politiska och intellektuella problem som genomsyrat stora delar av nationens kulturella offentlighet. Att de dominerande författarnamnen sedan har förhållit sig till de här omständigheterna på en rad olika och sinsemellan motstridiga sätt, många av dem genom att tydligt markera att politiska motiv ingalunda behöver betyda att man tvunget måste tillägna sig någon specifik politisk riktning, har emellertid inte påverkat det faktum att det litterära utfallet ofta landat i det breda och episka. Det är med andra ord ingen slump att många av litteraturhistoriens allra främsta idéromaner avfattats på det tyska språket, och det är stört omöjligt att frikoppla till exempel Friedrich Schillers, Thomas Manns, Robert Musils eller Günter Grass litterära världar från det faktum att de är skrivna på tyska.

Annons
Annons
Annons