Annons

Jonas Hellman:Den största miljöboven är fattigdomen

Luftföroreningarna i Delhi får många att bära mask.
Luftföroreningarna i Delhi får många att bära mask. Foto: Xinhua / TT

Många av miljöproblemen kan kopplas till den ekonomiska tillväxten, men det är fattigdom som leder till att hälsa och miljö inte prioriteras.

Under strecket
Publicerad

Smogen vilar tungt över New Delhi, som utkämpar den värsta tiden på året när det gäller luftkvalitet. Nyligen uppmätes 472 mikrogram farliga småpartiklar per kubikmeter luft i staden, att jämföra med 15 mikrogram vid den hårt trafikerade Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.

Av världens 30 mest luftförorenade städer finns 22 i Indien visar statistik från AirVisual. Partiklarna kommer från bilavgaser, utsläpp från dieselmotorer, damm från byggen, rök från industrier och bönder som bränner stubben på sina åkrar. Det blir värre under vintrarna, då folk i slummen eldar ved och sopor för att värma sig.

Annons
Annons
Annons