X
Annons
X

Den ständiga konflikten mellan tro och vetande

Filosofiprofessorn Ingemar Hedenius religionskritik har spelat en helt avgörande roll för synen på kristendomen och religiös tro i den svenska kulturen. Hans bok "Tro och vetande" från 1949 har i år kommit i nytryck. Det har skrivits mycket om Hedenius och hans religionskritiska gärning på senare år. Han har också fått en hel rad efterföljare såväl på den nationella som internationella arenan. Ja, man kan tala om en explosion av religionskritiska författare. Detta är ett nytt fenomen. För bara något decennium sedan var läget helt annorlunda. Då framstod Hedenius som ett relativt isolerat svenskt fenomen med få internationella kopplingar utöver Bertrand Russell och upplysningsfilosoferna.

Den elfte september, rondellhundar och Knutby är exempel på händelser och fenomen som skapat ett nyvaknat intresse för religionskritik. Den förhoppning som funnits i religionskritiska kretsar, att den religiösa tron skulle försvinna i samma takt som upplysningens ljus sprids över mänskligheten, har kommit på skam. Till skillnad från Hedenius kritik är dagens kritik på ett helt annat sätt moraliskt grundad med tydliga politiska ambitioner. Det finns också stora förskjutningar i den teoretiska argumentationen. Idag behandlas och kritiseras fenomenet religion inte sällan ur ett spekulativt evolutionsteoretiskt perspektiv, något som haft överlevnadsvärde och som präglat tidigare mindre upplysta generationer, men som nu saknar funktion. Denna tankefigur finns inte i Hedenius argumentation.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X