Annons

Den som tar hit familj bör stå för försörjning

Det som främst bör ses över när det gäller migrationspolitiken är anhöriginvandringen. Familjer ska kunna återförenas och kärlek över gränserna ska inte förhindras. Men det är ändå rimligt att ansvaret för denna rörlighet i första hand ligger på de människor som det berör. Det skriver den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali.

Under strecket
Publicerad

Sverige ska vara ett öppet land och en fristad för människor med skyddsbehov. Svensk migrationspolitik räddar liv och ger människor chansen till en ny framtid. Alliansen har sedan 2006 gjort asylprocessen mer rättssäker och gjort det möjligt att söka sig till Sverige för att arbeta.

När Nya Moderaterna utvecklar sin politik måste dock de utmaningar som migrationen och den bristande integrationen medför tas på större allvar än vad som hittills varit fallet. Integrationen och migrationen måste gå i takt och särskilt måste vi se över hur anhöriginvandringen fungerar.

Annons
Annons
Annons