Annons

Den som släpper ut bör också stå för kostnaden

Publicerad

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har svarat på vår artikel om att köttet måste stå för sin egen klimatpåverkan (
Brännpunkt 23/1). Vi delar hans omsorg med jordbruket och dess arbetstillfällen och gläds åt att han vill eftersträva mer klimatvänlig livsmedelsproduktion. Däremot är hans fientlighet mot koldioxidskatt på kött både märkligt och ansvarslöst.

För det första lägger Sten Bergheten orden i munnen på oss. Vi förespråkar i första hand en så generell och global koldioxidskatt som möjligt. Men i andra hand vill vi utvidga den koldioxidskatt som redan idag finns i Sverige så att den även inkluderar köttkonsumtion. Detta innebär att den inte skulle vara, så som Bergheden uttrycker det, ”ensidig”. Den skulle läggas i konsumentledet på allt kött, vilket innebär att det inte skulle göras skillnad på svenskproducerat kött och importerat kött och därför inte skapa snedvridning i konkurrensen.

Annons
Annons
Annons