Annons
X
Annons
X

Den som inte ser tidsandan är hemmablind

SLUTREPLIK TILL PÄR OMLING | GENUSVETENSKAP ELLER GALENSKAP

Jag skrev en artikel ”Vetenskap eller galenskap?” som publicerades den 28/2 på SvD Brännpunkt. Den 7/3 publicerades en replik från Vetenskapsrådet (VR).

VR:s generaldirektör Pär Omling skriver: ”Här finns flera sakfel: Vetenskapsrådet har beviljat ett individuellt postdoktorstipendium att använda till två års vistelse vid Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow, inte stöd till ett forskningsprojekt.”

Givetvis beviljas inte postdoc-stipendium om man inte gjort en projektbeskrivning (den vars sammanfattning återfinns i VR:s projektdatabas). Att vistelsen är i Glasgow är irrelevant.

Annons
X

VR har beviljat pengar för en vistelse där det som ingår i projektbeskrivningen är det som ska studeras. Att kalla det ”vistelse” eller ”forskningsprojekt” är inte huvudfrågan här.

Vidare: ”Ansökan är inte granskad av någon genuskommitté utan har granskats av en postdoktorkommitté med humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens.”

Dels har jag inte explicit påstått att det är granskat av genuskommittén, även om man givetvis kan uppfatta det så. Jag har dock nämnt genuskommitténs existens och (underförstått) ifrågasatt den.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att inte denna kommitté är inblandad i det aktuella projektet tydliggör för övrigt i än högre grad vilket genomslag genusforskning fått inom andra discipliner. Jag har heller aldrig påstått att projektet fått någon förtur.

  Vetenskapsrådet kan naturligtvis inget annat än försvara beviljandet av cirka 700 000 kronor till detta postdoc-stipendium då det genomgått noggrann granskning i enlighet med riktlinjerna.

  Min kritik sträcker sig givetvis långt utanför detta specifika projekt, det är det jag menar när jag skrev att ”projektansökan talar för sig själv” – den speglar tidsandan, och den som inte ser detta är hemmablind, vilket man ska ha förståelse för.

  Många känner sig tvingade att tillgodose önskemål från genusvetarna – allt annat betraktas som ett ställningstagande emot jämställdhet! Detta retoriska knep är orsakat av en från deras sida medveten begreppsförvirring.

  Tvånget är dock en illusion. Det räcker att ett antal personer ställer sig upp så rasar dominobrickorna en efter en.

  Se den folkliga opinionen, som även inkluderar flertalet akademiker.

  TANJA BERGKVIST

  fil dr matematik

  Brännpunkt 7/3: Pär Omling publicerade en replik på Tanja Bergkvists debattartikel.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X