Annons

Den som berusat sig ska ansvara för följderna

Under strecket
Publicerad

Professorerna Asp och Ulväng (
Brännpunkt 2/11) vet inte hur de ska ha det. De vill låta påskina att HD:s dom inte innebär någon viktig förändring. Samtidigt kallar de domen ”ett stort och välkommet steg”. Hur går detta ihop? Och varför tog HD själv upp frågan om man skulle kalla till plenum, ifall HD:s dom inte kan förväntas ändra praxis på något avgörande sätt?

En förutsättning för att någon ska kunna utföra en uppsåtlig handling är att han eller hon varit vid fullt medvetande. En del starkt berusade eller drogade personer befinner sig i ett komaliknande tillstånd.

Annons
Annons
Annons