Annons

Carl Rudbeck:Den skrämmande mångtydigheten

Anka eller hare?
Anka eller hare? Foto: Okänd illustratör, 1892

På gott och ont tenderar språket – i allt från lagar och religiösa urkunder till politikers utspel och modern poesi – att vara mångtydigt. En ny bok skildrar hur bristen på entydighet har hanterats genom historien.

Under strecket
Publicerad

Möjligen kan någon finna det nedsättande om jag kallar litteraturkritik för en parasitär verksamhet. Den lever på andras mödor och inte av egen kraft. Det hindrar förstås inte att den kan vara både briljant, nyttig och ibland – nästan – lika nyskapande som litteraturen själv. 

Tiden då strukturalismen stod i sitt flor och inflytelserika kritiker gjorde sitt bästa för att upphäva skillnaden mellan kritik och litteratur – allt var språk – tycks idag avlägsen. Men alla parasiter – för att nu upprepa ett kanske alltför laddat ord – är inte lika. Somliga skiljer sig från mängden, börjar leva sitt eget liv och blir till klassiker av egen kraft. 

Annons
Annons
Annons