Annons
X
Annons
X

Den privata arbetsförmedlingen är redan här

Hård kritik har på senare tid riktats mot Arbetsförmedlingen, och både politiker och ledarskribenter kräver att verksamheten ska privatiseras. Men det som inte framkommer är att det som efterlyses redan är här genom avtal med så kallade coachföretag, skriver arbetsförmedlaren Fredrik Willén.

BRÄNNPUNKT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi arbetsförmedlare ägnar en stor del av vår tid att kommunicera med de privata coachföretagen.
Fredrik Willén

Under hösten har det från politiskt håll och från flera ledarskribenter diskuterats intensivt om kravet att Arbetsförmedlingen bör privatiseras. Inför valet 2014 kommer myndighetens framtid att stå i fokus eftersom den stora oron rör arbetslösheten.

Det som slår mig som arbetsförmedlare är hur okunniga många är kring hur Arbetsförmedlingen fungerar idag. När man säger att man vill privatisera arbetsmarknadspolitiken, vet man då inte om att hundratals olika privata aktörer redan idag agerar just som ”arbetsförmedlare” på Arbetsförmedlingens uppdrag?

Annons
X

- - -

När man sedan talar om att en privatiserad förmedling bör tilldelas medel efter förmedlingsfrekvens, det vill säga få betalt för förmedlade jobb, har man då inte kunskap om att det är just så som avtalen med de privata coachföretagen fungerar idag?

Idag kan den arbetssökande från dag ett som arbetslös fritt välja ett privat coachingföretag. Det betalas ut 15 000 kronor för ”full pott” till ett företag som lyckats få en nyarbetslös i arbete. Modellen är enkel, först betalas det ut en summa för att personen väljer just det företaget, och får personen arbete betalas det ut en resultatsumma, det vill säga medel efter resultat. För långtidsarbetslösa finns liknande avtal till privata coachföretag, men här är resultatersättningen högre. Byt bara ut ordet coach-aktör till förmedlingsaktör och den privata modellen existerar redan. Statistik hur de lyckats kan Arbetsförmedlingen leverera.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Flertalet av de långtidsarbetslösa vi har idag, har alla någon gång gått hos ett privat coachföretag, som tyvärr inte lyckats förmedla dem ett arbete, men företaget har tjänat startsumman på cirka 10 000 kronor eller mer, beroende på avtal och den arbetslöses förutsättningar. En av de högsta ersättningar som betalas ut är när ett företag får ut en nyanländ invandrare i jobb (etableringsreformen), då kan slutsumman uppgå till mellan 50 000-100 000 kronor till företaget. Bara i Stockholms kommun finns det idag 45 företag som kan erhålla denna summa. Vilket företag som helst som ansöker och uppfyller kraven godkänns som leverantör för jobbcoaching och etableringslots, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

  Arbetsförmedlingen har 2012 en budget på cirka 70 miljarder, det är mycket pengar. Men av dessa är endast cirka 7 miljarder Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, vilket finansierar personal, fastigheter, IT-system etc. Det är endast dessa miljarder som kan flyttas över till en framtida eventuell privat arbetsförmedling, men samtidigt bör man ha i åtanke att det kommer att behövas en central myndighet som måste ansvara för olika myndighetsfrågor. De övriga dryga 60 miljarderna är bland annat bidrag till a-kassor och arbetslösas ersättning, finansiering av arbetsgivarstöd, kostnad för arbetsmarknadsutbildningar och inte minst utbetalningar till privata aktörer.

  Vi arbetsförmedlare blir ofta beskyllda för att vi administrerar arbetslösheten mer än att förmedla arbeten åt de arbetssökande. Vad man då bör veta är att vi ägnar en stor del av vår tid att kommunicera med och fatta en mängd beslut och utbetalningar till de privata coachföretagen, som är Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Den privata arbetsförmedlingen är redan här.

  FREDRIK WILLÉN

  arbetsförmedlare i Uddevalla/Färgelanda

  Debattartiklar om Arbetsförmedlingen:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X