Annons

Den politiserade klimatvetenskapen

Publicerad

Diskussionen kring en av människan förorsakad global uppvärmning har under året präglats av avslöjanden om felaktigheter, överdrifter och utelämnande av fakta i FN:s klimatpanels, IPCC:s, rapporter. Det underlag som IPCC bygger sina förutsägelser på har utsatts för granskning, och en mindre del av materialet, som i sin helhet ofta hävdats vara oomtvistlig vetenskaplig forskning, har visat sig härröra från aktivistrapporter, tidningsartiklar och studentuppsatser.

Samtidigt har ledande klimatforskare som lämnat underlag till IPCC, som professor Philip Jones, sökt nyansera bilden av var forskningen står. I en intervju med skriftliga svar till BBC har Jones medgett att det inte har skett någon statistiskt signifikant global uppvärmning sedan 1995, att man inte kan utesluta att världen har varit varmare på medeltiden än idag och att han som vetenskapsman inte kan säga att ”debatten om klimatförändringarna är avslutad” (i betydelsen att det inte finns utrymme för tvivel).

Annons
Annons
Annons