Den överstatliga demokratins dilemma

Vad händer med suveränitetsbegreppet när överstatliga organisationer som FN och EU blir allt mäktigare på bekostnad av den traditionella nationalstaten? Svaret beror på vad man menar med stat, ett begrepp som visar sig ha en tvetydig historia.

Under strecket
Publicerad
Annons

När vi talar om suveränitet syftar vi vanligen på en stats maktmonopol inom sitt territorium och dess oavhängighet i relation till andra stater. Ordet ger associationer till starka uttryck som fullständig självständighet eller högsta makt. Samtidigt vittnar den politiska debatten om ett tvivel inför att sätta ordet fullständig framför självständighet och högsta framför makt, eftersom dagens politiska verklighet är en verklighet med suddiga gränser, där politiska problem och möjligheter svämmar över de statsgränser som en gång höll dem inne.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons