Annons

Edvard Hollertz:Den onaturliga synden

Foto: Mikael Gustafsson/TT

Uppfattningen att en god natur är en av människan orörd, är dåligt förankrad i verkligheten.

Under strecket
Publicerad

Jag står mitt i drömmen om orörd natur. Den vi har levt i under 2010-talet. Granarna reser sig mörka. Vissa träd ligger döda, knäckta av stormar eller omkullvälta med rötterna. Här har ingen människa varit och sett till att rensa upp. Det ger intryck av ett slagfält, där själva träden har drabbat samman. Så här ser många skyddade skogar ut i Sverige, och fler ska det bli. För att nå klimat- och miljömålen har Sverige valt en väg där personerna som har brukat marken stängs ute.

Politiken har en närmast omättlig aptit på mer mark till trollskogsprojekt. Formellt är ungefär 9 procent av skogarna skyddade, som i naturreservat och nationalparker. Men enligt beräkningar från Skogsindustrierna är cirka 25 procent av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark på olika sätt undantagna från skogsbruk. Utöver det lämnas vid avverkningar 8–10 procent av arealen i brukade skogar, inom det som kallas generell hänsyn. Politiken, ansvariga myndigheter och miljöaktivisterna dundrar ändå på – mer natur måste skyddas. Pronto.

Annons
Annons
Annons