Annons
Op ed

Den omoraliska aspekten av biobränslen

Under strecket
Publicerad

Förra veckan (12/12) hade EU en chans att hejda den ökade användningen av biobränslen. Tyvärr lyckades inte ministerrådet enas om ett förslag att begränsa användningen till totalt max 7 procent inom transportnäringen. Det skulle fortfarande ha varit alldeles för högt men ändå en förbättring jämfört med nuvarande 10 procent. En minskning skulle ha varit bra för världens fattiga, bra för miljön och bra för skattebetalarna. Vidare skulle en reträtt från biobränslen ha varit goda nyheter för att hitta klokare klimatlösningar i framtiden. Denna oväntade fördröjning är en verklig besvikelse.

Historien om biobränslen är ett skolexempel på hur goda intentioner kan leda till katastrofalt dåliga resultat. Miljöaktivister lanserade biobränslen som en patentlösning för klimatet eftersom de skulle medföra lägre utsläpp av CO₂. I stället har det visat sig att när jordbruksmark används till att odla energigrödor tvingas vanliga grödor helt enkelt att flytta till annan mark. Skogsmark kommer oundvikligen att tas i anspråk och när skogar huggs ned medför det extra utsläpp av CO₂. Vidare kräver energigrödor gödningsämnen från fossila bränslen och när energigrödorna skördas behövs energi som ofta kommer från fossila bränslen. Studier visar att för varje ton biobränslen minskar CO₂-utsläppen totalt sett, men 92 procent kommer att ätas upp på grund av ökade utsläpp från skogsavverkning och användning av fossila bränslen vid produktionen.

Annons
Annons
Annons