Den ojämställda företagsamheten

Under strecket
Publicerad
Annons

De stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors företagande är förmodligen Sveriges minst uppmärksammade jämställdhetsfråga. Endast fyra procent av den kvinnliga arbetskraften i Sverige är företagare, medan motsvarande tal för den manliga arbetskraften är 10 procent. Av EU:s 25 medlemsländer är det bara i Malta och Danmark som andelen kvinnliga företagare är lägre (2006).

När det gäller kvinnor som driver företag med anställda är skillnaden gentemot männen ännu större. Som framgår av rapporten
Fortsätt förändra! av ekonomen Anders Bornefalk (Svenskt Näringsliv, mars 2010) är det bara en av hundra kvinnor i arbetsför ålder som ägnar sig åt sådant företagande. Det är fyra gånger vanligare att män driver företag med anställda, och andelen kvinnliga företagare med anställda har minskat under det gångna årtiondet.

Annons
Annons
Annons