Den muntre lingvisten

Under strecket
Publicerad
Annons

Fredrik Lindström
Jordens smartaste ord. Språkliga gåtor och mänskligt tänk
258 s. Albert Bonniers förlag. Ca 153:-

Tv-programmet ”Värsta språket” som i kväll har säsongsavslutning, är befriande. Äntligen ett rejält genombrott för offentligt samtal om svenskan som varken handlar om dåliga läs- och skrivkunskaper eller ångestfyllt rätt- och felklassificerande. I stället får lustfylld upptäcktsiver styra. Ordsamlare, dialektväxlare och baklängestalare träder fram i all sin glada mångfald.
Programredaktionen har dessutom förstått att språkvärderandet är en oskiljaktig del av mänsklig språkförmåga. Också hundra attityder blommar. Språkpoliser eller folk som med gott humör tycker den egna dialekten är ful kommer till tals i lätt schizofrena inslag, utan att tittarna beskäftigt upplyses om den rätta inställningen. Samma sympatiska grundhållning präglar Fredrik Lindströms nya bok, Jordens smartaste ord. Den anknyter nära till tv-programmen. Innehållet är inte sällan det samma: Varför hittar
löpsedelsredaktörer på så konstiga ord som nakenchock och knarkbomb? Har aporna ett språk? Varför säger vi strul?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons