Annons

Harald Hamrin:Den ”modige” påven undvek konflikter

VATIKANEN OCH HITLER. Andra världskrigets påvar Pius XI och Pius XII har framställts som ”örn” respektive ”duva”. Men detta stämmer inte - båda var ”strutsar med huvudet nedkört i sanden”, menar Peter Godman och Philippe Chenaux.

Under strecket
Publicerad

En modig örn? En försiktig duva? Eller en struts med huvudet nedkört i sanden? Påvarna, liksom riddarna, har sina vapensköldar. Säger de heraldiska bilderna något om ägarens karaktär?

Den franske kardinalen Eugène Tisserand skrev i juni 1940 ett brev till sin kardinalskollega Emmanuel Suhard i Paris. Det är ett brev som ofta citerats av dem som velat visa på en dramatisk karaktärskillnad mellan de båda påvarna Pius XI (1922-39) och Pius XII (1939-58). Den förre var enligt Tisserand ”modig”, den senare ”skygg och obeslutsam”. Och mycket riktigt hade Pius XI en örn i sin vapensköld och Pius XII en duva. Tisserand hade Vatikanens politik gentemot Nazi-Tyskland och judeförföljelserna i tankarna när han, ett drygt år in på Pius XII:s pontifikat, skrev sitt brev: ”Jag fruktar att historien kommer att ha anledning att förebrå den Heliga Stolen för en politik som gagnade dess egna snäva syften och inte mycket mer. Det är oerhört sorgligt, särskilt för den som levat under Pius XI.”

Annons
Annons
Annons