Ledare

Alen Musaefendic:Den meritokratiska tron sätts på prov

Under strecket
Publicerad
Annons

Meritokrati är min religion. Liksom alla djupt religiösa personer blir jag förnärmad när syndare flagrant bryter det första och enda budordet inför mina ögon. Tyvärr saknar jag den själsro varmed den religiöse möjliggör sin tysta fortlevnad. Låt därför inkvisitionen börja.


rutom den indignation som Tillväxtverkets slöseri med skatte- betalarnas pengar givit upphov till, framträder ett mönster i kommentarerna som bäst kan beskrivas som en allmän misstroendeförklaring av generaldirektören Christina Lugnets kompetens. Främst av personer vilka Tillväxtverket finns till för att hjälpa, företagarna. Hur kan en person med nästan tre decennier kommunalt arbete i bagaget förväntas förstå näringslivets villkor, frågar man sig. Hade en generaldirektör som upplevt företagarens verklighet, där endast 90 kronor dras av på representation från en redan ansträngd budget, visat bättre omdöme i hanteringen av andra männi-skors pengar?

Annons
Annons
Annons