Annons

”Den låga räntan kan skada svensk ekonomi”

Riksbanken borde erkänna att inflationen mätt med KPI har blivit ett för torftigt mått på prisimpulser i ekonomin. Att inte börja höja räntan vore ett misstag och kan hota stabiliteten i ekonomin, skriver nationalekonomerna Mårten Blix och Magnus Henrekson.

Under strecket
Publicerad

Christina Nyman och Stefan Ingves presenterar räntebesked. Kritiken mot Riksbanken inriktas mot fel saker, menar nationalekonomerna Mårten Blix och Magnus Henrekson.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Mårten Blix, Magnus Henrekson

Foto: Anders Wiklund/TT, Karl Gabor

Mycket av den kritikstorm som nu viner kring Riksbanken är djupt orättvis. Regeringen har gett Finansinspektionen, inte Riksbanken, huvudansvar för den makrofinansiella stabiliteten och för att arbeta med åtgärder för att minska risken för en bubbla på bostadsmarknaden. I stället bör Riksbanken kritiseras av helt andra skäl eftersom den förda penningpolitiken är på god väg att underminera prisstabiliteten i Sverige, vilket är Riksbankens huvudansvar.

Den låga inflationen och de skenande huspriserna skakar om den institutionella ordning och förutsägbarhet som länge präglat penningpolitiken, sedan inflationsmålet infördes. Den ökande digitaliseringen är också en faktor i detta sammanhang. Det är mycket som står på spel om inte Riksbanken lyckas navigera rätt i minusräntans okända farvatten. Att tvinga in händelseförloppen i ett skruvstäd av gamla samband och mål kan skada svensk ekonomi om – eller snarare när – fastighetsbubblan spricker eller obalansen mellan bland annat inhemska priser och importerade varor fortsätter att växa. Priset för detta kan redan i närtid bli ökade konflikter i avtalsrörelsen.

Annons
Annons
Annons