Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Roland Poirier Martinsson: Den konservative och invandringen

Jag är politiskt konservativ, vilket bestämmer vissa av mina grundläggande övertygelser. Exempelvis att det finns en del traditioner som bygger på eviga värden, och att det goda samhället alltid måste utgå från dem. Andra traditioner är rena produkter, men det betyder inte att de är dåliga. Men inte ens när de är dåliga bör vi bryta ner dem med hjälp av politik. Av olika skäl bör vi låta kulturen, teknikutvecklingen och konsten omforma dem i takt med tiden. Till det bidrar vi ständigt, ibland känner vi att det är bråttom.

Vidare är jag i intellektuell mening kulturkonservativ. Jag betonar ”intellektuell”, eftersom det inte säger något om min egen smak: konst som utmanar gårdagens estetik drabbar mig starkast. Men jag tror att varje samhälle bör bevara, respektera och utveckla de konstnärliga uttryck som förde oss hit. Endast så kan vi förstå vår egen tid och möta morgondagens utmaningar.

Jag tror att jag har en god uppfattning om dagens svenska konservatism. Jag känner dem som formar den, och är nog själv både representativ och någorlunda framträdande.

Annons
X

Vad tycker då jag om muslimer, invandring och svenskhet?

Kulturen som människan tillhör är avgörande för hennes välfärd och utveckling. Om den stagnerar kommer samhället och enskilda att tappa framtidstro och anpassningsförmåga. Konst, kapitalism, filosofi och teknikutveckling gör att gölen inte drabbas av syrebrist, men viktigast av allt är inflytande från andra kulturer. Därför kräver Sverige också ett ständigt tillflöde av invandrare. De blir del av oss och vice versa, tillsammans skapar vi kulturens nödvändiga dynamik. Att ta emot flyktingar bör vi göra av moraliska skäl, att uppmuntra invandring bör vi göra av ekonomiska skäl, men inget är viktigare än det skäl jag just angav: vi blir tröga utan den Andre.

Gäller det muslimer också? Svar: särskilt dem. Jag är konservativ. Människosynen som ligger till grund för tvångsdelad föräldraförsäkring och assisterad dödshjälp – den är hotfull. Islams intellektuella tradition, andlighet, sociala värden och moraliska övertygelser är en åder av friskt vatten.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Extremister som förnekar kvinnors frihet, jagar judar på gatorna och föraktar demokratin utgör bara en rännil av tillflödet, men är ett mycket stort problem. Vår rädsla att uttrycka intolerans har inneburit att vi inte tagit det problemet på allvar. Rädslan är begriplig – vi bör vara rädda för intolerans – men den får inte verka paralyserande. Då tar vi inte ansvar för det samhälle som etniska svenskar just nu skapar tillsammans med svenskar av andra etniciteter. (Paulina Neuding brukar skriva klokt om detta.)

  Vi är nämligen i färd med att skapa nya traditioner. Imorgon kommer de att vara älskad vana. Morgondagen blandas med i dag som avspeglar igår – och morgondagen är eftersträvansvärd. I varje stund på vägen dit är Sverige svenskt, men att det finns ett svenskt som är oföränderligt och särskilt värdefullt är humbug.

  Jag har aldrig hört någon betydande konservativ i Sverige avvika annat än i nyanser kring detta.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X