Annons

Johan Eriksson:Den goda vården botar inte bara sjukdomar

En strikt biologisk syn på sjukdom och lidande riskerar att avhumanisera ­den mänskliga kroppen, vilket knappast främjar ett tillfrisknande. I en ny bok försöker Fredrik Svenaeus med fenomenologins hjälp vidga synen på hälsa, ohälsa och den moderna medicinens etiska utmaningar.

Publicerad
Vårdpersonalens tekniska kunnande måste kombineras med en ­hermeneutisk empati, påpekar Fredrik Svenaeus i boken ”Phenomenological bioethics”.
Vårdpersonalens tekniska kunnande måste kombineras med en ­hermeneutisk empati, påpekar Fredrik Svenaeus i boken ”Phenomenological bioethics”. Foto: Chris Cross/IBL

Det finns förstås olika sätt att tänka kring det faktum att våra liv är ändliga, att vi ska dö. Vi kan till exempel tänka på det i termer av att vara just ett faktum: det är ett empiriskt faktum att vi människor oundvikligen vid någon tidpunkt kommer att dö, något som ytterst har sin grund i fysiologiska och ­biologiska förhållanden. Betraktad utifrån vetenskapens karaktäristiska tredjepersonsperspektiv är döden den faktiska händelse som avslutar livet och är därmed ­någonting som står i motsatsförhållande till livet. 

Vårdpersonalens tekniska kunnande måste kombineras med en ­hermeneutisk empati, påpekar Fredrik Svenaeus i boken ”Phenomenological bioethics”.

Foto: Chris Cross/IBL Bild 1 av 2

Fredrik Svenaeus är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och skriver återkommande om modern medicin och bioetiska frågor i SvD.

Foto: Routledge Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons