Fredrik Svenaeus:Den fria viljan hotas av hjärnforskning

Har vi människor en fri vilja eller avgörs allt av elektriska impulser i hjärnan bortom vår kontroll? Filosofen John Searle försöker i en ny bok besvara denna ödesfråga som har fått förnyad aktualitet genom den moderna naturvetenskapens segertåg.

Under strecket
Publicerad
Annons

I redogörelser för den moderna filosofins historia framhävs med all rätt en vändning mot språket – ”a linguistic turn” – som tar form kring sekelskiftet år 1900 och genom vilken det som kommit att kallas analytisk filosofi skapas. Kunskapsfilosofiska frågor kommer som en följd av vändningen allt mer att handla om språkets struktur: om språkets logiska form, och, så småningom, om språket som mellanmänskligt meningsspel. Språket möjliggör, men är också det som avgränsar, vårt vetande: ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga”, som det heter i ”Tractatus”. Wittgenstein är en emb­lematisk figur i detta sammanhang eftersom hans tänkande genomför hela denna språkliga vändning: den mening som kan finnas i våra liv underkastas först den logiska formens villkor (bildteorin i ”Tractatus”), och styrs sedan om mot mellanmänsklig handling och kommunikation i hans senare ­”Filosofiska undersökningar”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons