Annons

Den fria rörlighetens gränser

Foto: Ulf Palm/TT

”Den fria rörligheten” har blivit så central att den har kommit att stå för mer än uttrycket kan leva upp till.

Publicerad

Inom EU:s gränser finns fri rörlighet. Eller? Den fria rörligheten är ett karaktärsdrag för det ekonomiska och politiska samarbete som växt fram i Europa efter andra världskriget. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital – de fyra friheterna – underlättar vardagen för medborgarna.

Det som avses med ”EU:s fria rörlighet” är att den är lika mellan EU:s medlemsländer som inom ett medlemsland. Mellan EU och världen utanför finns inte fri rörlighet.

Annons
Annons
Annons