X
Annons
X

Den fria journalistiken måste försvaras

Den 5 november innebär Stand Up For Journalism Day. En dag som ska påminna oss om journalistikens betydelse. Och dessvärre tycks alltför många behövas påminnas om att en fri och granskande journalistik krävs av varje demokratiskt samhälle. För hur ska annars makten, den politiska såväl som den ekonomiska, granskas? I en tid när journalister som yrkesgrupp tycks ha tappat stora delar av det svenska folkets förtroende är det viktigt att påminna om hur viktigt det journalistiska uppdraget är. Inte för oss journalister, utan för varje enskild medborgare.

Journalistiken är en basvara i en fungerande demokrati, lika självklar som skolor och rättsväsende. Men runt om i världen sitter journalister fängslade, skyldiga till inget annat än att värna det fria ordet och rätten att granska makten. Just nu är tre av dessa fängslade journalister svenska medborgare.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X