Den fria forskningen är hotad

Den praktiska nyttan av den fria grundforskningens resultat kan vara stor och banbrytande, men är oförutsebar. Trenden mot en allt mera styrd forskning måste brytas, skriver Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Staffan Normark och sex andra professorer.

Under strecket
Publicerad
Historien är full av exempel på oväntad nytta, framsprungen ur grundforskning inom olika områden, enligt skribenterna.

Historien är full av exempel på oväntad nytta, framsprungen ur grundforskning inom olika områden, enligt skribenterna.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Annons

Trots att historien klart visar den fria grundforskningens stora samhällsnytta, så har på senare tid betydelsen av sådan forskning ifrågasatts i allt större omfattning och forskningsmedel styrs i allt högre grad mot tillämpad forskning med ett förutbestämt mål. Ofta motiveras detta med behovet av innovationer för att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, varvid samarbete mellan ”forskare och företag kring relevanta och reella problem” önskas snarare än ”nyfikenhetsdriven forskning”. 2008 års högskoleproposition,
Ett lyft för forskning och innovation, lanserade så kallade strategiska satsningar riktade mot ett antal förutbestämda områden som förväntas leverera kommersialiserbara resultat.

Annons
Annons
Annons