Annons

Den första människan kom till Amerika sjövägen

De första amerikanerna kom sjövägen från Stilla havet och inte över den landförbindelse som tidigare fanns mellan Asien och Nordamerika, vilket man tidigare trott. Det konstaterar en grupp forskare efter att ha hittat bevis för att det bodde människor i Nordamerika redan för 16 000 år sedan.

Under strecket
Johan Nilsson / TT
Publicerad

I årtionden har forskarna debatterat var Amerikas ursprungsbefolkning kom ifrån. Den förhärskande teorin är att de kom landvägen, över den landförbindelse som fanns mellan dagens Sibirien och Alaska. Denna förbindelse, som ligger i det område som kallas för Beringia, uppstod till följd av den sänkning av havsnivån som inträffade i slutet av förra istiden, för cirka 14 000 år sedan.

På sistone har dock ett mindre, men växande, antal studier ifrågasatt denna teori. Detta eftersom människans närvaro i Nordamerika – tack vare nya fynd – hela tiden skjutits bakåt i tiden. Och nu anser sig forskare vid bland annat Oregon State University ha funnit bevis för mänsklig aktivitet i dagens USA redan för cirka 16 000 år sedan, det vill säga långt innan det fanns en isfri landkorridor mellan Asien och Nordamerika.

Cooper´s Ferry ligger vid Salomon river i Idaho och borde, enligt forskarna, ha varit en perfekt utgångspunkt när människan erövrade den amerikanska kontinenten för första gången i slutet av den senaste istiden för cirka 16000 år sedan.

Foto: Loren Davis Bild 1 av 2

Vid Cooper´s Ferry i Idaho har forskare hittat 16 000 år gamla artefakter. Detta, i sin tur, innebär att de första människorna i Amerika antagligen kom sjövägen västerifrån, och inte över den landförbindelse som fanns mellan Sibirien och Alaska i slutet av den senaste istiden.

Foto: Teresa Hall/Oregon State University Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons