Annons

Utplåna fraserna. Föreläsningar, tal och utvalda texterDen feministiska ikonen – som glömde bort kvinnorna

Ingeborg Bachmanns "Malina" är en del av den feminstiska litteraturens kanon. I "Utplåna fraserna" kan vi ta del av den österriska författarens föreläsningar och artiklar. Boken är smockfull av intelligenta analyser, skriver Sigrid Combüchen. Men varför är bara tre av hundra nämnda namn kvinnliga?

Under strecket
Publicerad

Ingeborg Bachmanns roman ”Malina” (1971) blev den avslutande höjdpunkten i en diktning som omspänt de flesta genrer, men tvekat inför just denna. Boken var tänkt att inleda en romancykel, ”Todesarten”, men projektet avbröts två år senare i och med författarens död.

”Malina” fick blandad kritik då den kom ut men har efterhand, inte minst genom utgivningar på flera språk, fått en plats i den feministiska litteraturens kanon. Här i Sverige kom den i översättning av Linda Östergaard 2009 (Salamonski Press). Dessutom finns antologin ”Att fortsätta med att skriva. Om Ingeborg Bachmanns ’Malina’” (Autor/Daidalos, 2012). Den sistnämnda är ett samarbete mellan kvinnliga författare med mötesplats konsthögsskolan Valand. Volymen innehåller ”svarstexter” och ger därför ett disparat intryck men förlaget Daidalos fastslår ambitionen ”konstnärlig, moralisk och politisk uppfordran.”

Annons
Annons
Annons