Recension

Skeptikerns dilemma. Texter om Willy Kyrklunds författarskapDen fåfänga jakten efter en mening

Under strecket
Publicerad
Annons

Willy Kyrklund tillhör sedan länge vår skara av moderna klassiker. Det är en position som knappast någon har ifrågasatt och i takt med kanoniseringen följer förstås studierna av författarskapet. Ett par avhandlingar har hittills sett dagens ljus och till detta kan läggas en mängd artiklar i tidningar och tidskrifter.

Nu utkommer essäsamlingen Skeptikerns dilemma, under redaktionell översyn av Vasilis Papageorgiou. Han har samlat tio essäer av lika många skribenter, vilka behandlar det sparsmakade verket från debutboken ”Ångvälten” (1948) till ”Om godheten” (1988). Det är en mycket läsvärd samling, som bidrar till att väsentligt fördjupa bilden av författarskapet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons