Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Den döendes rätt till integritet

Clarence Crafoord, Centrum för rättvisa. Tar kamp för människors integritet.
Clarence Crafoord, Centrum för rättvisa. Tar kamp för människors integritet. Foto: STEFAN GUSTAVSSON

De brukar kallas för värdegrunder och vara framtagna, ihopskrivna och högtidligen presenterade av CSR-konsulter för att därpå grupparbetesvis implementeras. På så vis kan ledningsgrupper och motsvarande hålla hög svansföring och för ett par dagar befinna sig lite närmare det oförvitliga.

När en cancersjuk människas dödskamp filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala av ett TV-team från produktionsbolaget Titan var det krafter från människans mörkaste och mest perverterade sidor som fick styra. Ingen sade nej, ingen verkade påverkas av det uppenbart motbjudande och därför ställa sig mellan den värnlösa, utsatta människan framför kameran och dem som drev på. Mannen hade aldrig givit sitt samtycke till att få sin kamp filmad, dokumenterad och utsänd. När han avlidit sändes avsnittet i TV3 som en del i kanalens dokusåpa ”Sjukhuset”. Mannens familj visste inte vad som väntade dem när de slog på TV:n för att se det aktuella avsnittet. Snart stämde de landstinget i Uppsala.

**Tingsrättens dom blev **ihålig och tom: Något ansvar kunde inte utkrävas. Det var förvisso olagligt att bryta sekretessregler, men att någon skulle vara ansvarig för det inträffade kunde man inte slå fast.

Annons
X

Centrum för Rättvisa, som företräder de anhöriga, påpekar att ”om tingsrättens dom står sig i högre instanser är det högst oklart vad enskilda har för garantier för att ett landsting inte släpper in tv-team som kan filma utan patienters tillstånd även i framtiden”.

Nu ska hovrätten pröva fallet och Centrum för rättvisas Clarence Crafoord förtydligar vad det ytterst handlar om: ”Det här är en viktig fråga för enskildas integritet. Myndigheter får inte bryta mot sekretessen, särskilt inte för kommersiella intressen.”

**Landstinget i Uppsala, **liksom MTG som äger TV3, har dokumenterat sina respektive värdegrunder i olika former, båda tillgängliga på nätet. Medan landstinget har ”Policyer” (sic) har MTG ”Modernt ansvarstagande”. MTG har i sin högsta ledning även en ”CR Advisory board” samt ett ”Global Corporate Responsibility Team”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Båda parterna framhåller först och främst värden som hållbarhet och miljö, och landstinget berör även ”ansvar för medborgares och patienters säkerhet”. I MTG:s fall är det viktigt med ”ett etiskt och socialt ansvarsfullt arbetssätt”, liksom att göra ”underhållning med ett samvete”.

  Landstinget har vidare en policy för jämställdhet och likabehandling och av den framgår att ”den ska vara en del av det arbete som all landstingsfinansierad verksamhet gör för att ingen – varken patient, anhörig eller anställd, ska bli utsatt för kränkningar”.

  Det är något som klingar plågsamt falskt. Och oavsett aldrig så många styrdokument verkar få begripa vad värderingar tjänar till. Det är just när ingen tar ansvar, och när moraliska frågor står på spel som det blir tydligt att det personliga ansvaret och det goda omdömet inte låter sig ersättas med aldrig så dyra värdegrunder.

  Låt inte värderingar förminskas till att bara handla om miljöarbete och materiella frågor.

  Annons
  Annons
  X

  Clarence Crafoord, Centrum för rättvisa. Tar kamp för människors integritet.

  Foto: STEFAN GUSTAVSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X