Inger Enkvist:Den allvarligaste bristen på jämlikhet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

20 procent av eleverna klarar inte grundskolan och 35 procent avslutar inte sin yrkesutbildning. Det borde vara den viktigaste klyftan att fokusera på att sluta.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det har 2020 publicerats två angelägna utredningar om behovet av att reformera svensk yrkesutbildning: den statliga utredningen ”Gemensamt ansvar” (SOU 2020:33) och Svenskt näringslivs ”Resultatanalys för yrkesutbildningen”. I den senare konstateras det att 7 av 10 företag har svårt att hitta den kompetens de behöver. Utbudet av utbildningsplatser i gymnasieskolan motsvarar inte behovet av arbetskraft. Detta har den största betydelse för Sveriges framtid.

Vad utredningarna visar är att yrkesprogrammen måste attrahera fler sökande. För att råda bot på bristen på yrkesutbildade borde andelen av en årskull som går igenom ett yrkesprogram öka från cirka 30 procent till drygt 40 procent.

Annons
Annons
Annons