Annons

”Den akuta elbristen är redan ett faktum”

Björn Boström och Anna Jähnke.
Björn Boström och Anna Jähnke. Foto: Pressbilder

Skånska företags förmåga att bedriva sin verksamhet och arbeta för ett mer hållbart samhälle är direkt hotat av akut elbrist. Åtgärder krävs omgående för att säkra distributionen av el, skriver Björn Boström, vd Ystad Hamn, och Anna Jähnke (M), Region Skåne.

Under strecket
Publicerad

Under flera månader har privata aktörer likväl som beslutsfattare uppmärksammat risken för akut elbrist i Sverige och i Skåne. I augusti i år varnade leverantörer att risken för akut elbrist har ökat ytterligare i Skåne. Den Sydsvenska industri- och handelskammaren har påpekat att det vore närmast katastrofalt om Sverige befinner sig i en situation där landet inte kan få fram tillräckligt med el.

När regeringen den 18 september presenterade höstbudgeten, anmärktes att de svenska elnäten behöver utvecklas och effektiviseras i takt med ökad elektrifiering av samhällsfunktioner. ”Ett robust och tillförlitligt energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle”, slog regeringen fast. Regeringen vill ge länsstyrelser, bland annat i Skåne, uppdrag att utreda elkapaciteten i länet samt avser att ge ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen om kapacitetsbrist i elnäten i Sveriges tillväxtregioner för att föreslå möjliga lösningar.

Annons
Annons
Annons