Annons

Clarence Crafoord:Demokratin bärs upp av medborgarnas mod

Den västerländska demokratins överlevnad är beroende av människor som utmanar den rådande ordningen, vilket kräver såväl humor som kurage. Det menar den franska filosofen Cynthia Fleury, som i flera böcker undersökt relationen mellan samhällets och individens utveckling.

Under strecket
Publicerad

Filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury.

Foto: IBL

Filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury.

Foto: IBL
Filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury.
Filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury. Foto: IBL

När nu valdebatterna och de olika partiernas kampanjer försöker överbjuda varandra med löften rörande välfärden, trygghetsfrågorna och den nationella säkerheten, finns det en grundfråga som sällan kommer upp till ytan. Det är frågan om hur vi tillämpar demokratin i vårt land där gemene man utan att reflektera närmare på saken tar demokratin som självklar, nästan som en naturlag. Samtidigt ser vi hur demokratin i västerlandet – där den på många håll tagits för given – korrumperas, missbrukas och mer eller mindre sätts ur spel genom att det demokratiska samtalet förhindras eller genom att propaganda och ”alternativa fakta” styrs i riktningar som uppenbarligen inte föregåtts av en fri och levande politisk debatt, utan påverkats av andra krafter än de sant demokratiska.

Annons
Annons
Annons