”Demokratin är hotad – vi tänker försvara den”

Vi ser oroande paralleller till det förflutna där demokratier snabbt ersatts av förtryck. Därför gör vi nu en insats till försvar för demokratin, skriver personer bakom det nya initiativet #vimåsteprata.

Under strecket
Publicerad
Bengt Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten, Stina Oscarson, Kristina Persson, Hédi Fried, Birgitta Ohlsson, Po Tidholm och Maxida Märak är några av undertecknarna till artikeln.

Bengt Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten, Stina Oscarson, Kristina Persson, Hédi Fried, Birgitta Ohlsson, Po Tidholm och Maxida Märak är några av undertecknarna till artikeln.

Foto: SvD, TT
Annons

Vi är oroade för demokratins framtid i Sverige. På tröskeln till hundraårsminnet av demokratins införande i vårt land ser vi betydande hot och risker. Demokratin kan tyckas självklar för oss som vuxit upp med den, men det vore aningslöst, rentav farligt att ignorera varningssignalerna.

Vi ser oroande paralleller till det förflutna där demokratier snabbt ersattes av förtryck och till den nutida utvecklingen i flera EU-länder där den demokratiska nedmonteringen redan har gått långt. I länder utanför EU med stor betydelse för oss går utvecklingen i auktoritär riktning. Den senaste Demokratiutredningen redovisar en sjunkande tillit för partierna, vars medlemstal sjunkit dramatiskt. Knappt hälften av väljarna uppger att de har förtroende för politikerna.

Annons
Annons
Annons