Annons
Ledare

Tove Lifvendahl:Demokratiministern har inte tänkt klart

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad

Sverige ska bli mer rättvist, har vårt lands regering glädjande låtit meddela under sommaren. Rent konkret handlar det om diskrimineringslagen mot bristande tillgänglighet, som trädde i kraft 1 januari 2015. Enligt den ska företag, föreningar och myndigheter röja undan lättare hinder för att förbättra tillgängligheten. Det innebär konkret att exempelvis jämna ut trösklar och bygga ramper. Tidigare har lagen enbart gällt för dem med tio eller fler anställda. Nu vill demokratiminister Alice Bah Kuhnke ändra lagen så att den ska omfatta även restauranger och butiker med färre än tio anställda. Det skulle få långtgående konsekvenser; i dagsläget omfattas hela 90 procent av undantaget för färre än tio anställda.

Instinktivt är det lätt att instämma i Bah Kuhnkes ord om ett Sverige ”till för alla”. Men frågan är om det finns en punkt när det goda blir det bästas fiende. Att samhället bör vara tillgängligt även för den med funktionshinder är förstås både självklart och önskvärt. När frågan bereddes under den tidigare borgerliga regeringen lyftes bland annat den samhällsekonomiska aspekten av att funktionshindrade har möjlighet att komma i arbete – vilket kan och bör bokföras dubbelt – det är en vinst för statsfinanserna, men utgör också en ökad grad av värdighet i samhället.

Annons
Annons
Annons