Demokrati eller folkmord?

Israel är inte en demokrati. I realiteten är det en apartheidliknande sionism vid makten. Verklig fred i Mellanöstern kräver att Israel omvandlas från en judisk kolonialstat till en sekulär demokrati. Ytterst handlar problemet om demokrati eller folkmord, skriver Mellanösterndebattören Lasse Wilhelmson, verksam i organisationen Judar för fred, JIPF.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sionismen är den politiska ideologi som ligger till grund för visionen om en judisk stat - Eretz Israel - fram till Jordanfloden och även öster om den. Sionismens paroll ”ett land utan folk till ett folk utan land” förbisåg att landet redan var bebott.

För att skapa en judisk stat 1948 måste man flytta bort tillräckligt många människor som redan fanns där. Sionismen förutsätter det vi i dag kallar etnisk rensning, eller ”transfer” med sionistisk terminologi.
Israel utropades följaktligen först sedan en kraftig judisk majoritet säkrats, genom invandring, terror och etnisk rensning.
Än i dag saknar Israel en författning och fastslagna gränser, vilket är helt i överensstämmelse med sionismens krav på ytterligare expansion.
Att Israels lagstiftning och administrativa bestämmelser innebär såväl apartheid som rasism är den logiska följden av detta.

Annons
Annons
Annons