Dementa utan rättsligt skydd

LAGLÖST Ingen har rätt att låsa dörren för den som vill gå ut halvnaken mitt i vintern. Vårdpersonal och anhöriga kan antingen välja att bryta mot lagen eller att lämna den dementa åt sitt öde. Men trots en över två år gammal utredning händer ingenting. Behovet av lagstiftning som skyddar dementa är akut, skriver läkaren Karin Sparring Björkstén och socionomen Kerstin Fälldin.

Under strecket
Publicerad
Annons

Alla som har med dementa att göra vet att tvång i olika former förekommer. Men svensk lag ger inget stöd för tvångsåtgärder mot dementa. Man får till exempel inte låsa dörren för den som vill gå ut halvnaken i 20 graders kyla. Efter EU-kritik mot Sverige genomfördes 2006 den statliga utredningen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården.

Utredningen analyserade inte den centrala frågan, nämligen hur den enskildes rättshandlingsförmåga, förmågan att fatta bindande beslut, skall undersökas. I Sverige saknas sådana riktlinjer, såväl inom juridik som inom sjukvård med enstaka undantag som gäller psykiatrisk tvångsvård.

Annons
Annons
Annons