Annons

Mauricio Rojas:Demagogerna förtjusar majoriteten

Per Albin Hanssons folkhem var ett passande budskap för en etniskt homogen nation.
Per Albin Hanssons folkhem var ett passande budskap för en etniskt homogen nation. Foto: SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Demokratins hälsotillstånd är allt annat än tillfredsställande. Den stämning av demokratisk optimism som rådde fram till sekelskiftet har förbytts i pessimism i takt med den utveckling mot auktoritarism och populism som observeras i allt fler demokratier. Det kombineras med medborgarnas växande misstro mot den representativa demokratins bärande institutioner (främst de politiska partierna) och ett tydligt missnöje med det demokratiska systemets förmåga att leverera vad som (helt orealistiskt) förväntas av det.

Kristillståndet kommer inifrån och gäller båda delarna av ordet demokrati: demos (folket) och kratos (styre, makt). De problem som har med kratos att göra gäller de två grundläggande funktionerna som ett politiskt system måste uppfylla: att styra på ett effektivt sätt och välja ut dugliga ledare. Demokratins styrförmåga har underminerats av systemets inneboende tendens att lova allt åt alla och utvidga sin aktionsradie långt över sina möjligheter. Resultatet är ett utbrett missnöje med denna löftesmaskin, som i viljan att göra allt inte ens gör det som borde vara dess primära uppgifter: att upprätthålla lag och ordning samt garantera de grundläggande fri- och rättigheterna.

Annons
Annons
Annons