Delvis nytt presstöd klubbat

Riksdagen ändrar reglerna för det statliga presstödet för att det ska vara mer i takt med tiden och den tekniska utvecklingen. Och regeringen uppmanas, i tillkännagivanden, att stegvis börja avveckla reklamskatten för dagspressen samt att inleda försök där post och dagstidningar delas ut samtidigt.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I dag måste en tidnings upplaga till minst 70 procent säljas genom prenumerationer för att det ska vara möjligt att få presstöd. I fortsättningen ska det räcka med 51 procent. Och intäkter från prenumerationer, läsning på nätet och annonser ska räknas på ett likvärdigt sätt när presstöd beräknas.

I ett tillkännagivande uppmanas regeringen att öka stödet till tidningar som bara kommer ut en eller två dagar i veckan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons