Delat barnbidrag en reform som slår fel

Delat barnbidrag ses som ett sätt att få pappor att engagera sig mer i barn efter en separation. Men samtidigt slår det hårt mot de kvinnor som ofta är den som barnet bor hos. Är det bara pengar som ska skapa jämställdhet? Var finns andra offensiva reformer, undrar Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa föräldrar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det går en jämställdhetens vind genom Sverige, men inte i form av en inspirerande och omfamnande bris utan snarare som en exkluderande och konfliktskapande kuling. De nya riktlinjerna kring delat barnbidrag och växelvis bidrag är anpassade till särlevande föräldrar, som redan får vårdnad och umgänge att fungera efter separation. Men det är inte dessa grupper som behöver ”puttas på” mot ökad jämställdhet.

Vårt sociala skyddsnät utgår vanligtvis annars från grundtanken att skapa grundläggande trygghet och ökad livskvalitet för grupper som av olika skäl inte förmår skapa detta för sig och sina barn. Det handlar till exempel om föräldrar som inte lever jämställt och kvinnor som utsätts för hot och våld.

Annons
Annons
Annons