Annons

Inger Enkvist:Delar av Sverige är i förnekelse

Skjutningarna har ökat.
Skjutningarna har ökat. Foto: Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

Vi är många som är frustrerade över snabba, kraftiga och negativa förändringar på områden som trygghet i det offentliga rummet, utbildning och sjukvård samtidigt som delar av det offentliga Sverige verkar vara upptagna med att förneka problemen snarare än att lösa dem. I Sverige är vi stolta över att vi haft yttrandefrihet under lång tid, men vi använder oss inte av den för att grundligt diskutera gemensamma problem.

Det offentliga Sverige beter sig anmärkningsvärt likt patienter som begär psykologhjälp. Den amerikanske psykiatern Jon Frederickson beskriver patienters typiska beteende i ”Co-create change. Effective dynamic therapy techniques” (2013) med ett tredelat schema: 1. Det har uppstått hos patienten en känsla av en försämrad livs- situation. 2. Känslan i fråga ger upphov till en oro. 3. Patienten försöker döva oron med olika psykologiska försvarsmekanismer men går till slut till en terapeut. Dennes insats är att göra patienten medveten om att försvarsmekanismerna inte löser något utan att patienten måste se och ta itu med verkligheten.

Annons
Annons
Annons