Delar av Julita kloster grund till herrgårdsflygeln

Julita gård i Södermanland.
Julita gård i Södermanland. Foto: Mikael Gustafsson /IBL

I sörmländska Julita ligger ett berömt lantbruksmuseum, vilket räknas som ett av världens största till ytan (eftersom det omfattar flera torp och åkrar). Det sägs att det en gång låg ett kloster här, men det ser man inga rester av på platsen. Är det sant?

Under strecket
Publicerad
Annons

Ja, det är sant. Julita kloster grundades av Cisterciensorden omkring 1180. Egentligen rörde det sig om en förflyttning. Klostret hade i ett par decennier varit verksamt i Viby utanför Sigtuna, men munkarna lämnade Uppland för att i stället bosätta sig i Julita, där kung Knut Eriksson skänkte dem gården Säby.

Därefter var anläggningen omväxlande känd som Julita kloster och Säby kloster. Trots att kungligheter och medlemmar av frälset stödde munkarna och donerade många gårdar till dem drabbades Julita av återkommande bekymmer, bland annat eldsvådor. Under åren före reformationen på 1520-talet spreds dessutom rykten om missförhållanden i klostret. 1527 förlänade Gustav Vasa bort egendomen, varefter de kvarvarande munkarna lämnade orten.

Annons
Annons
Annons