Annons

”Dela upp forskningen efter finansieringstyp”

Gunnar Karlsson, KTH.
Gunnar Karlsson, KTH. Foto: Pressbild

Den snedvridning av universitetens verksamhet som externa anslag åstadkommer behöver åtgärdas. Det skriver professor Gunnar Karlsson.

Under strecket
Publicerad

Motsättningen mellan forskning och undervisning går åtminstone tillbaka till Wilhelm von Humboldts idéer om universitetet som kunskapsproducent och om Lehrfreiheit, att läraren fritt kan välja vad denne vill undervisa. Med den modellen är alla lärare också forskare med syftet att hålla undervisningen uppdaterad vetenskapligt. Visst finns faran som påpekas av Eriksson, Björklund och Morberg (SvD 9 januari 2020) att det kan leda till ämnesval som inte gagnar studenterna, men det går hantera inom varje högskola såsom de beskriver.

Jag vill lyfta fram en annan aspekt med problemet de tar upp med forskning kontra undervisning: hur externa anslag styr högskolans interna verksamhet. Vi lever med ett universitetssystem där staten konkurrerar med staten om lärarnas tid i ett nollsummespel: anslag för undervisning ställs mot externa konkurrensutsatta anslag från statliga forskningsråd och myndigheter (utöver dessa tillkommer forskningsanslag från EU, stiftelser och företag).

Annons
Annons
Annons