X
Annons
X

”Dela upp budgeten kan säkra investeringar”

Med dagens budgetsystem får investeringar stå tillbaka till förmån för fördelningspolitik och konsumtion. Med en budgetreform kan överskottsmålet istället överges, skriver professorerna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.
Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund. Foto: Pressbilder/Entreprenörskapsforum

Under de senaste månaderna har alltfler röster höjts för att Sverige ska överge överskottsmålet. Nyligen ­publicerade Konjunkturinstitutet, KI, en analys där de drar slutsatsen att överskottsmålet kan överges till förmån för ett balansmål utan att den finanspolitiska hållbarheten äventyras. KI betonar dock att det ytterst handlar om en politisk avvägning mellan att ha en större buffert vid kommande lågkonjunkturer eller ett marginellt större budgetutrymme. KI skriver också att: "avvägningen vid valet av mål är i stället mellan högre säkerhetsmarginaler i framtiden och lägre skatter eller högre utgifter ­under de närmaste decennierna. Att bygga upp ­säkerhetsmarginaler gynnar i viss utsträckning framtida generationer på bekostnad av dem som arbetar nu."

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

Foto: Pressbilder/Entreprenörskapsforum Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X