Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Dela med sig, eller snåla..?

(uppdaterad)

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att verka för det. Kungliga biblioteket har ett särskilt program för det, ja rentav en blogg om det. Det arrangeras internationella symposier och kongresser om det.

Det är ingen överdrift att påstå att
open access
publicering av vetenskapliga resultat fritt på internet – är den akademiska världens nya standardrutin. Det ”skapar en ökad tillgänglighet för resultaten av dagens forskning och lägger en grund för framtida forskning”, skriver Kungliga biblioteket på hemsidan och påtalar vidare att detta inte heller är en utveckling förbehållen Sverige:

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ”Kravet på fri tillgänglighet till forskningspublikationer ställs nu både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.”

  Annons
  X

  Japp, nog ställs kraven alltid. Går man till Vetenskapsrådets hemsida kan man läsa följande:

  ”Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från internet. Antingen kan forskare arkivera redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller så kan de publicera direkt i tidskrifter på nätet som praktiserar open access.”

  Utan open access, inga stålar att grundforska med alltså. Det är helt rimligt. Likaså är det rätt att universiteten just driver olika digitaliseringsprojekt ägnade att
  främja tillgängliggörandet av all den kunskap som frambringas i akademierna.

  Men inte alla gläds åt utvecklingen. I SvD rapporterades nyligen att Stockholms universitet digitaliserat uppemot 1500 doktorsavhandlingar, vilket anmälts till Justitiekanslern. Enligt upphovsrättsexperten tillika styrelseledamoten i Svenska föreningen mot piratkopiering, Sanna Wolk, är universitetets digitaliseringsprojekt ett ”klockrent upphovsrättsintrång”. Wolk menade vidare att ”forskarna har rätt till skälig ersättning för att det har tillgängliggjorts och skadestånd för upphovsrättsintrång.” (
  SvD 18/11)

  Nåja. Forskning är resultatet av offentliga medel och tanken med detta är inte att forskaren ska hemlighålla eller portionera ut sina rön efter eget skön. Anledningen till att vi finansierar forskning är att vi tror att den har något att bidra med till samhället, inte bara till individen som forskar.

  Men finansieringen är inte det enda argumentet. Det är också något historielöst över hela kontroversen. Enligt traditionen offentliggörs avhandlingar genom spikning, det vill säga de spikas upp på lärosätets anslagstavla, före disputationen. Symboliken i detta är uppenbar – den inhämtade kunskapen visas upp och kan granskas av alla som vill. Att våga bli granskad är också en förtroendefråga.

  En eloge åt Stockholms universitet, uppmanade Piratpartiets innovationspolitiska talesperson Anton Nordenfur på Brännpunkt i går. Hear, hear!

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X