Del 9: Tvingande kedjor

Först ska vi sammanfatta vad vi hittills gått genom. När inte rad mot rad eller rutpejling räcker för att lösa en sudoku är det dags för listor med möjliga kandidatsiffror. Då kan vi upptäcka bundna par och tripplar samt samspelet mellan rader och boxar och kan börja reducera listorna.

Under strecket
Publicerad
Annons

När inte heller detta leder vidare och när antalet tomma rutor inte är alltför stort kan vi börja leta efter X-vinge, XY-vinge och Svärdfisk-mönster. Dessvärre finns det problem som ingen av ovan nämnda metoder biter på. Då kan vi pröva ytterligare två metoder som balanserar på gränsen till det tillåtna: bara logiska argument, inga gissningar. Tvingande kedjor är den första av dessa metoder.

Tvingande kedjor kan användas när det finns tomma rutor med endast två kandidatsiffror. Man väljer en ruta och testar skriva in i den ena av kandidaterna. Därefter ser man vilka konsekvenser detta får i de andra rutorna.
I exemplet ovan till vänster har jag skrivit in kandidatsiffror i några rutor medan de irrelevanta rutorna markerats med stjärnor. Om vi startar kedjan i den översta rutan i den andra lodräta raden och där väljer siffran 2 så kommer detta att tvinga fram siffran 7 i den sjunde rutan i denna rad. Detta i sin tur tvingar fram siffran 4 i den sjunde vågräta raden.

Annons
Annons
Annons