Del 5: Rader versus boxar

Ytterligare en metod att reducera listor är att man samtidigt tittar på en rad och en box som innehåller en del av denna rad (mera exakt: tre rutor från denna rad).

Under strecket
Publicerad
Annons

Bäst är att illustrera med ett exempel. I figuren ovanför ser vi att 2:an i den mittersta raden förekommer endast i listor i den tredje boxen. Därför måste 2:an hamna i en av dessa tre rutor och kan därför strykas bort från listor i de övriga rutorna i boxen.

Regeln säger alltså: Om man upptäcker att en siffra från listor i en rad endast finns i rutor som ligger inne i en och samma box så kan andra förekomster av denna siffra strykas från listor i boxen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons