Annons

Katarina Barrling:Definitionen av svensk kultur bortom runstenar

Vilka värderingar ristades här?
Vilka värderingar ristades här? Foto: TT
Under strecket
Publicerad

Regeringen meddelade häromdagen att nyanlända ska lära sig mer om rådande normer och värderingar i Sverige. Politiken talar mycket om värderingar numera. Vad det resoneras mindre om är förhållandet till den struktur som värderingarna ingår i: kulturen. Men för att förstå värderingarna, måste man också förstå den kultur de är del av.

Värderingar är en del av det som upprätthåller en kultur. Men värderingar upprätthålls å sin sida också av andra kulturyttringar: sedvänjor, livsmönster, traditioner. Från det vardagliga (köer, trefika, sopsorteringskärl), till det mer högtidliga (begravningsceremonier, värdegrundsdelegationer, monumentalbyggnader). Alla förmedlar de värderingar, mer subtilt men väl så kraftfullt som en värderingslista. Diskussionen om värderingar hänger därför samman med en diskussion om kulturen som helhet, antingen vi vill det eller inte.

Annons
Annons
Annons