Annons

Defensiv strategi för återvinning av metaller

Regeringen satsar på gruvor i stället för återvinning. **Mindre **än 1 procent av de flesta sällsynta metallerna återvinns när de tas ur drift. I stället hamnar de på soptippar eller i naturen, skriver sju forskare i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Vår kritik av regeringens mineralpolitik innebär inte att vi ifrågasätter Sveriges roll som försörjare av malm och andra mineraler till vår omvärld. Den handlar i stället om hur detta skall kunna ske på ett så hållbart sätt som möjligt och vi pekar därför på betydelsen av en målmedveten strategi för ökad återvinning av metaller. Statssekreterare Håkan Ekengren framhåller i sin replik (27/6) till vår artikel i SvD Brännpunkt (24/6) att den första punkten i Sveriges mineralstrategi är ett uppdrag att kartlägga metallförråden för gruvor såväl som återvinning. Men detta är, som vi redan påpekat, otillräckligt om återvinningen ska öka i någon reell omfattning. 

**Liksom i de flesta **andra länder består den svenska återvinningen huvudsakligen av metaller som är lätta att samla in. Det är en defensiv strategi och regeringens aktuella utspel om hushållsavfall är i linje med denna inriktning. För att öka återvinningen markant behöver man sikta mot de mer svårtillgängliga förråd som innehåller verkligt stora metallmängder. Det är här som infrastruktursystem och deponier blir intressanta.

Annons
Annons
Annons