Aktieanalys

Björn Rydell: Dedicare: Osäkert läge

Bemanningsbolaget Dedicare har ett tufft börsår bakom sig med vikande lönsamhet och en halverad aktiekurs. Frågan är om det är läge för bottenfiske eller blir det ännu sämre innan det blir bättre?

Dedicares VD Krister Widström som tillträdde i slutet på 2017.
Dedicares VD Krister Widström som tillträdde i slutet på 2017.

Dedicare (63 kr) är ett rekryterings- och bemanningsbolag med fokus på uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge och sysselsätter cirka 670 personer varav ungefär 100 är anställda inom administration och säljresurser.

Bolaget är en avknoppning från bemanningsföretaget Poolia och särnoterades på börsen år 2011. Huvudägare i Dedicare är Björn Örås som för övrigt även är huvudägare i Poolia, som under 2018 gick samman med Uniflex. Dedicares börsvärdet är drygt 530 Mkr. Senaste tolv månaderna uppgick intäkterna till 810 Mkr medan rörelseresultatet var 54 Mkr.

Dedicare har ett par fina räkenskapsår i ryggen då bolaget uppvisade en av branschens högsta marginaler. Intäkterna har vuxit från drygt 300 Mkr år 2010 till över 800 Mkr år 2018.

Under 2018 har det dock gått trögare framförallt lönsamhetsmässigt. Den vikande lönsamheten beror främst på två faktorer:

  • Brist på läkare, sjuksköterskor och socionomer som pressar upp lön och arvoden till underkonsulter.
  • Ökad konkurrens från andra bemanningsbolag.

Dedicare är enligt bolaget själva störst på uthyrning av socionomer i Sverige och bland de största inom uthyrning av sjuksköterskor och läkare. I Norge är Dedicare ett av de två största bolagen inom vårdbemanning.

Kunderna utgörs av landsting, kommuner och privata företag. Uppdragen handlar om att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka resurser över dagen till att bemanna hela enheter, avdelningar eller operationsteam månadsvis.

Den svenska vårdbemanningsmarknaden har vuxit starkt de senaste åren, även om tillväxttakten sjönk under 2018. Det finns ett relativt stort antal aktörer som arbetar med att hitta vårdpersonal. Inhyrd personal utgör cirka 4,6 miljarder kronor eller 3,6 procent av vårdens årliga totala personalkostnader.

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag vilket bland annat innebär att bolaget har krav på att göra pensionsavsättning i enlighet med kollektivavtal. Statistik från Bemanningsföretagen Almega visar att endast 39 procent av vårdbemanningen utfördes av auktoriserade medlemsföretag under 2016.

Majoriteten av bolagen på marknaden är således inte auktoriserade och har därmed inte krav på att följa kollektivavtal. Dessa bemanningsbolag kan då erbjuda sina anställda högre löner utan pensionsavsättningar. Slopade pensionsavsättningar till personalen ger dessa aktörer möjlighet att ge ett lägre pris till slutkund vilket ökar konkurrensen och pressar Dedicares lönsamhet.

Politiska beslut styr agendan

Eftersom stor del av kunderna är landsting och kommuner präglas också Dedicare i hög grad av politiska beslut. För ett par år sedan var det en stor debatt kring vinster i välfärden. Med tanke på den rådande politiska situationen i Sverige så är det möjligt att debatten kring vinster i välfärden inte kommer vara högst upp på agendan. Samtidigt finns osäkerheten och risken som motiverar en lägre värdering.

Intäkterna från Sverige utgör ungefär 70 procent medan Norge står för 30 procent. 82 procent av intäkterna kommer från offentlig sektor och resterande del från privata vård- och omsorgsföretag. Dedicares största kund är Stockholms Läns Landsting som utgör cirka 15 procent av intäkterna.

Norska stortinget har nyligen beslutat om nya regler kring bemanningspersonal. Det nya regelverket innebär att all bemanningspersonal skall vara fastanställda från och med den 1 januari 2019. Frågan har varit omdebatterad i Norge. De nya reglerna kan få relativt stor påverkan på Dedicares resultat i Norge då personalen behöver bli fast anställd.

Utveckling under 2018

Under de första nio månaderna 2018 ökade intäkterna med 4,5 procent. Utvecklingen i Norge var god där intäkterna ökade med 18 procent medan Sverige minskade med knappt 1 procent.

Rörelsemarginalen minskade till 6,8 procent relativt 11 procent året innan. Resultatförsämringen beror på ökad konkurrensen på marknaden samtidigt som bristen på vårdpersonal pressar upp lönekostnaderna och arvodena till Dedicares bemanningskonsulter.

Dedicare har bland annat etablerat kontor i Umeå och lanserat Dedicare Chef i Sverige. Den nya tjänsten innefattar uthyrning av chefer inom vård och socialt arbete. Under tredje kvartalet 2018 etablerade Dedicare även verksamhet i Finland. Initial skall bolaget fokusera på bemanning av läkare i landet.

Dedicare
Börskurs: 63,00 kr
Antal aktier (miljoner): 9,1
Börsvärde: 570 Mkr VD Krister Widström
Nettokassa: 47 Mkr Styrelseordförande Björn Örås
SvD Börsplus huvudscenario
2017 2018E 2019E 2020E
Omsättning 785 825 846 867
- Tillväxt 20,8% 5,1% 2,5% 2,5%
Rörelseresultat 78 52 54 56
- Rörelsemarginal 9,9% 6,3% 6,4% 6,5%
Resultat efter skatt 60 40 41 43
Vinst per aktie 6,64 4,40 4,50 4,70
Utdelning per aktie 5,00 4,40 4,50 4,70
Direktavkastning 7,9% 7,0% 7,1% 7,5%
Avkastning på eget kapital 52% 36% 38% 39%
Operativt kapital/omsättning 1% 2% 2% 3%
Nettoskuld/EBIT -1,2 -1,7 -1,5 -1,4
P/E 9,5 14,3 14,0 13,4
EV/EBIT 6,8 10,1 9,7 9,3
EV/Sales 0,7 0,6 0,6 0,6

Utsikter och värdering

I vårt huvudscenario räknar vi med att Dedicare växer 2,5 procent årligen. Vi räknar även att rörelsemarginalen ökar marginellt från nuvarande nivå. En multipel om 8 gånger rörelseresultatet ger en uppsida om knappt 10 procent. Även om vi tror att bolaget sänker utdelningen något så är direktavkastningen hög (över 7 procent).

I det optimistiska scenariot ökar tillväxten samtidigt som marginalen stärks. Vi tror dock inte rörelsemarginalen når toppnivåerna på över 10 procent igen. Givet en multipel på 9 gånger rörelseresultatet är uppsidan cirka 40 procent.

Risken i det pessimistiska scenariot är att tillväxten avtar och att Dedicare får svårt att rekrytera personal. Då kan marginalen återgå till bottennivån kring 3,5 procent från 2013 (pessimistiskt scenario).

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E Ebit-marginal 2019E % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 %
Dedicare -44,2 14,0 9,7 0,6 6,4 2,5
Poolia -44,2 9,7 5,4 0,1 2,6 2,8
Randstad -20,6 9,7 7,6 0,3 4,5 0,8
Manpower -44,0 9,0 5,7 0,2 3,7 2,3
SJR 18,6 15,3 11,0 1,2 10,6 14,2
Genomsnitt -26,9 11,5 7,9 0,5 5,6 4,5
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2019E Förväntad rörelsemarginal 2019E Förväntad årlig tillväxt 2018-2020

Börsplus slutsats

Det är alltid svårt att köpa bolag som har det operativt jobbigt. Den som inte räds den ökade konkurrensen inom vårdsbemanningssektorn kan köpa ett bolag med en stark position på marknaden och en hög direktavkastning. Samtidigt är osäkerheten stor. Vill det sig illa så finns risken att marginalerna skall ner ännu mer. Vi landar därmed i ett neutralt råd.

Dedicare tio största ägare Kapital Röster
Björn Örås 39,23% 67,83%
AMF Försäkring & Fonder 9,24% 4,89%
Swedbank Robur Fonder 8,81% 4,67%
HealthInvest Partners 6,83% 3,62%
Sara Örås 2,51% 1,33%
Canaccord Genuity Wealth Management 2,27% 1,20%
Jenny Pizzignacco 2,17% 1,15%
Avanza Pension 1,99% 1,05%
Caroline Örås 1,95% 1,03%
Apo Asset Management GmbH 1,17% 0,62%
Källa: Holdings per den 31 december 2018

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

Dedicares VD Krister Widström som tillträdde i slutet på 2017.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X